Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Nízkonapěťový rozváděč má zkratové přetížení

2023-12-01

Nízkonapěťové rozvaděčemůže mít během provozu různé závady. Zde jsou některé běžné typy selhání:

1. Přetížení: přetížením se rozumí proud v rozvaděči překračující jmenovitou hodnotu. Přetížení může být způsobeno nadměrným zatížením, zkratem nebo přechodným selháním. Přetížení může zařízení přehřát nebo dokonce způsobit poškození nebo požár.


2. Zkrat: Zkrat je situace, kdy je proud přímo zkratován mezi dvěma různými fázemi nebo dvěma různými zdroji energie. Zkrat může způsobit náhlé zvýšení proudu, což může způsobit požár nebo poškození zařízení.


3. Únik: Únik se týká proudu procházejícího abnormální cestou k zemi nebo jiným vodičům, které by neměly protékat. Únik může být způsoben faktory, jako je poškození izolace zařízení, stárnutí zařízení nebo vlhkost. Únik může vést k poruše zařízení, riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


4. Přepětí: Přepětí označuje situaci, kdy napájecí napětí překročí jmenovitou hodnotu. Přepětí může být způsobeno poruchou sítě, úderem blesku nebo náhlými změnami zatížení sítě. Přepětí může způsobit přetížení zařízení, poruchu zařízení nebo poškození zařízení.


5. Podpětí: Podpětí označuje situaci, kdy je napájecí napětí nižší než jmenovitá hodnota. Podpětí může být způsobeno poruchou sítě, nadměrnou ztrátou elektrického vedení nebo poruchou energetického systému. Podpětí může způsobit poruchu zařízení nebo zhoršení výkonu.


6. Zemní spojení: Zemní spojení odkazuje na poruchu v zemnícím systému zařízení a proud nemůže být účinně přenesen do země. Zemní spojení může způsobit zapnutí, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.


7. Porucha spínače: Porucha spínače zahrnuje, že spínač nelze normálně sepnout nebo vypnout a funkce spínače není flexibilní. Pokud je spínač vadný, proud nelze správně zapnout a vypnout, což má vliv na chod zařízení.


8. Teplota je příliš vysoká: Teplota je příliš vysoká, což znamená, že zařízení během provozu generuje příliš mnoho tepla, které překračuje konstrukční rozsah. Nadměrná teplota může být způsobena přetížením zařízení, vysokou okolní teplotou nebo špatným odvodem tepla. Vysoká teplota může ovlivnit životnost zařízení a dokonce způsobit poruchu zařízení nebo požár.


Výše uvedené je běžný typ poruchy nízkonapěťového rozváděče, uživatel by měl během používání pravidelně kontrolovat stav zařízení, včas odstraňovat závady a zajistit bezpečný provoz zařízení. Zároveň můžete provést vhodná opatření údržby podle aktuální situace, jako je pravidelné čištění zařízení, kontrola, zda není kabel uvolněný, a pravidelné testování izolačního stavu zařízení pro zlepšení spolehlivosti a zabezpečení zařízení.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept